teorija poroda

Rojstna mašinerija. Sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem

Monografija nazorno orisuje sedanje in preteklo stanje na Slovenskem na področju obporodne zdravstvene skrbi. Problemsko izhodišče temelji na znanstveni ugotovitvi, da je v nekaterih razvitih in tranzicijskih družbah porod medikaliziran, kar pomeni, da so ženske v času vstopa v materinstvo s strani medicinskega osebja po nepotrebnem rutinsko obravnavane. V monografiji so prikazane dokazane pozitivne in negativne učinke na zdravje in kakovost življenja žensk, otrok in družin nasploh, ki so lahko kratkoročni ali dolgoročni.

Rojstna hiša: kulturna anatomija poroda

Ko je bila znanost že popolna gospodarica življenja, so se začele pojavljati prve feministične problematizacije njenih osnovnih postopkov in najglobljih temeljev. Iluziji domnevno objektivnega, nezainteresiranega in odmaknjenega pogleda so postavile nasproti umeščeno vednost, parcialno perspektivo in "politiko lokacije". Najpomembnejša in z oblastnimi razmerji najintenzivneje investirana domena je seveda domena samega telesa, v prvi vrsti in predvsem ženskega telesa, vse do aktualnih nadzorovalnih praks, ki jih še vedno podpira ali celo predpisuje sama Svetovna zdravstvena organizacija.

Subscribe to RSS - teorija poroda