Aktivnosti

zagovorništvo žensk in družin v obporodnem obdobju

informiranje, izobraževanje, vzpostavljanje izbir

pomoč, podpora, svetovanje za nosečnost, porod, poporodno obdobje

pomoč, podpora, zdravljenje obporodnih stisk

delavnice, podporne skupine, predavanja

informiranja in svetovanja po telefonu, e-pošti, na forumu in osebno

izposoja literature

različne akcije, pobude in sodelovanja z drugimi NVO, inštitucijami, strokovnjaki in mediji