priročnik

What to Expect the Toddler Years

The step-by-step guide that explains everything you need to know about the second and third years of your childs life - from tentative tot to curious preschooler.

Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja

Bolj kot v dosedanjih priročnikih Društva SOS telefon iz njega odmeva tudi glasna in morda bolj uglašena fronta proti nasilju. Vsaj na papirju se zdi, da so se stroke, politični akterji in akademska raziskovalna sfera res povezali v zavezništvu, v fronti proti nasilju nad ženskami in otroki. V priročniku so tako zbrani posebni strokovni zorni koti, izkušnje in znanje: policije, centrov za socialno delo, nevladnega sektorja, sodstva, tožilstva, zdravstva, vzgojno-izobraževalnih zavodov, pregled zakonodaje ter izsledki iz domačih in mednarodnih raziskav.

Otrok od rojstva do šole

V tej knjigi boste zvedeli, kako se otrok spreminja v vsakem razvojenem obdobju, kaj potrebuje in kako mu lahko ustrežete.

Jasna in stvarna sporočila knjige so: Prilagodimo svoje ravnanje otrokovim individualnim značilnostim. Razlike otrok v razvoju in temperamentu še niso motnje. Nikar občutij krivde zaradi razvojnih različnosti ali običajnih vzgojnih prijemov. Ne zastavljajmo si za cilj idealnih odnosov, idealnega starševskega lika; poglejmo, kaj se da narediti v stvarnih okoliščinah, da bi bilo čim bolje za otroka in starše.

Dojenček : kaj pričakujemo prvo leto

Pričujoča knjiga ni samo priročnik ampak tudi vodnik in učbenik za starše skozi prvo otrokovo leto.

Kompleksno zajame celotno prvo leto otrokovega življenja, spregovori o nosečnosti, porodu, poporodnem odbodju in načrtovanju skupnega življenja.

Skrbno nas vodi skozi prvo leto in spregovori o vsakem mesecu otrokovega življenja posebej. Uči o otrokovem razvoju, prehrani, negi, cpljenjih, boleznih, zdravljenju.

Subscribe to RSS - priročnik