vzgoja

Kompetentni otrok

Starši in odrasli nasploh se zavedamo, da živimo v prelomnem času, ko se na novo postavljajo družinski odnosi in iščejo novi načini vzgoje. Danski družinski terapevt Jesper Juul nam v tej knjigi v premislek ponuja nove vrednote in smernice za vzgojo.

Kot podlago za uspešno vzgojo avtor predstavi štiri temeljne vrednote: odgovornost, avtentičnost, enakovrednost in integriteto. Opozarja, da je vzgoja dvosmerni proces, da so otroci kompetentni in enakovredni partnerji staršem, to pa upošteva tudi pri drugačnem določanju meja med obojimi.

Holding Time

Holding time is a breakthrough parenting strategy - a revolutionary approach to mother-child bonding that can make all children happier, more cooperative and more self-confident. This simple, scientific program is based on the nurturing bond that forms when you hold your child. With regular holding time sessions, you'll see your children become more loving and less demanding as your own self-esteem grows. Dr. Welch has already enjoyed remarkable success in solving everything from bed-wetting and hyperactivity to sibling rivalry in patients ranging from infancy to their preteen years.

Subscribe to RSS - vzgoja