Rojstna mašinerija. Sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem

Monografija nazorno orisuje sedanje in preteklo stanje na Slovenskem na področju obporodne zdravstvene skrbi. Problemsko izhodišče temelji na znanstveni ugotovitvi, da je v nekaterih razvitih in tranzicijskih družbah porod medikaliziran, kar pomeni, da so ženske v času vstopa v materinstvo s strani medicinskega osebja po nepotrebnem rutinsko obravnavane. V monografiji so prikazane dokazane pozitivne in negativne učinke na zdravje in kakovost življenja žensk, otrok in družin nasploh, ki so lahko kratkoročni ali dolgoročni.

ur. Drglin, Zalka
2 007
Založba Annales

Nežno me objemi